{name}
{name}

Dây chuyền sản xuất ngói nhựa lưu ly PVC ASA

Liên hệ

Cấu tạo dây chuyền:

Máy trộn liệu -Silo - Chứa liệu - Khuôn - Máy tạo hình - Máy cắt - Thiết bị xếp liệu có thể kết nối với dây chuyền sản xuất nhựa 1 lớp hoặc ngói lưu ly nhiều lớp PVC/ASA

Đối tác & khách hàng

Hàng trăm đối tác khách hàng trên toàn quốc đã sử dụng máy sản xuất nhựa của Mudena!