{name}
{name}
{name}

Dây chuyền sản xuất tấm sàn nhựa cuộn

Liên hệ

Dây chuyền sản xuất này có kết cấu đơn giản, thao tác thuận tiện. Căn cứ vào yêu cầu của khách hàng có thể lắp đặt bộ phận thiết bị khác nhau để sản xuất sản phẩm phức hợp 1 lớp và nhiều lớp. Nó còn có thể thêm thiết bị quấn cuộn, trong sản xuất nâng cao sản phẩm, sản phẩm vải sợi không dệt nhiều lớp và Film nhựa trang trí,....

Đối tác & khách hàng

Hàng trăm đối tác khách hàng trên toàn quốc đã sử dụng máy sản xuất nhựa của Mudena!